Ein Cwmni

Mae In-tend yn ddarparwr “meddalwedd fel gwasanaeth” e-Gaffael fyd-eang profedig ers 2006, ac yn grewr y prif gyhoeddiad caffael ‘In-Procurement’.

Gellir defnyddio cyfres feddalwedd ystwyth In-tend fel modiwlau annibynnol. O e-dendro i Reoli Contractau, hyd at ymarferoldeb P2P llawn, yn cynnig integreiddiad â systemau ariannol ar gyfer rheoli caffael o'r dechrau i'r diwedd.

Gellir alinio ein meddalwedd deallus i fodloni gofynion sefydliadol, dim ots beth yw'r maint neu'r gwariant, ac mae'n cynnig ffordd rheoledig o symleiddio prosesau caffael. Mae pob modiwl yn darparu tryloywder clir gyda'r mantais o leihau risg, rheoli gwariant ac ymarferoldeb adrodd MI.

Gyda dros 550 o gwsmeriaid ledled y byd mewn dros 100 o wledydd yn ffurfio y gymuned In-tend ac yn defnyddio'r feddalwedd yntau yn rannol neu'n gyfan gwbl, rydym yn croesawu eich ymholiad i ddeall sut gall ein hystod o atebion eGaffael a gwasanaethau cysylltiedig gynorthwyo'ch sefydliad.

Mae'r gyfres o feddalwedd In-tend yn caniatau ar gyfer cofnodi pob elfen o weithgaredd cyflenwyr o fewn eich porth sefydliadol wedi’i frandio, gyda phroses gofrestru am ddim wedi'i ddylunio i'ch gofynion.

Yn bellach, gyda'n gwybodaeth a'n harbenigrwydd caffael byd-eang, mae In-tend yn cynnig hyfforddiant meddalwedd wedi'i gyflwyno o safon prynwr a chyflenwr, sydd, ynghyd ag ystod amserol o seminarau a digwyddiadau, yn darparu cyfleoedd rhwydweithio cyflenwyr / prynwyr.

Mae’r gwasanaethau hysbysu tendr, sydd yn dod o’r modiwl “Sell2” or system In-tend, yn cynnig rhybuddion dyddiol o gyfleoedd tendro agored sy’n cael eu hidlo i ddosbarthiadau busnes cyflenwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r gwasanaethau hyn a sut y gall ein tîm gynorthwyo'ch sefydliad i ymgysylltu ymhellach â'ch sylfaen cyflenwyr, rydym yn croesawu eich ymholiad.

Fel yn brofiadol gan dros 550+ o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat ledled y byd sydd yn defnyddio'r system In-tend a mewn dros 100+ o wledydd, nid oes yr un o'r modiwlau In-tend yn llwglyd o ran adnoddau. Gyda cwsmeriaid ledled Ewrop, Gogledd a De America, Affrica, Asia ac Awstralasia, a'r feddalwedd ar gael mewn sawl iaith, gellir darparu hyfforddiant ar y atebion o bell trwy Webinar, yn fewnol yn adeilad In-tend neu ar y safle - y dewis yw eich un chi.

ISO14001   ISO9001   IIP   saas   ISO27001   ISO22301