Cylchgrawn In-Supply

In-supply yw'r ychwanegiad diweddaraf i'n casgliad o gyhoeddiadau yn In-tend. Mae pob rhifyn yn hygyrch mewn fformat electronig i'n cymuned o dros 500,000 o gyflenwyr.

Mae pob rhifyn yn cynnwys erthyglau amserol gyda'r nod o alluogi a chynghori cyflenwyr ar sut i ennill contractau yn y sector cyhoeddus. Yn In-tend rydym yn arbenigo mewn trosglwyddo gwybodaeth rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat trwy gyfrwng erthyglau addysgiadol a gyfrannwyd gan y ddau.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am unrhyw un o gyhoeddiadau In-tend neu ofyn am becyn cyfryngau, e-bostiwch eich anghenion I publications@in-tend.co.uk neu ffoniwch 0114 407 0056.

Os hoffech chi danysgrifio i'n cylchgrawn, nodwch eich cyfeiriad e-bost isod a chlicio tanysgrifio.

Cylchgrawn In-Supply

“I find In-procurement incredibly interesting. I receive specific magazines for my category areas and the University sector but this is the only magazine I receive which covers procurement generally and it is interesting to see what people and companies are doing within the sector and also the updates provided on changes in regulations and contract law cases.”

- Head of Procurement, University of Reading

”It is the only procurement publication that grabs our attention”

- Head of Procurement, Middlesex University

”I normally read it and share it with my colleagues. It’s a great magazine and I find the articles really interesting and helpful. The cartoon at the back normally goes down well with us as well, especially the bad jokes!”

- Procurement Manager, Radian Group